--> ', 'auto'); ga('send', 'pageview');

МЭРГЭЖЛИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ОЛОН УЛСЫН СЕРТИФИКАТ

Сүүлийн жилүүдэд дотоодын зах зээл дээрх даяаршил нь мэргэжлийн талбарт олон боломжуудыг бий болгохоос гадна, ажиллах хүчнээс мэргэжлийн англи хэлний ур чадварыг илүү шаардаж байна. Өөрөөр хэлбэл, олон улсын тавцанд өөрийнхөө мэргэжлээрээ харилцах англи хэлний чадвартай байх шаардлага гарч ирж байна. Энэхүү орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн Express Publishing, Английн Грийнвичийн Их Сургууль хамтран Мэргэжлийн Англи хэлний Сертификатыг (VEC) мэргэжил бүрээр тусгайлан боловсруулан гаргаж хөгжүүлж байна. Тус хамтын ажиллагааны хүрээнд 55 мэргэжлийн англи хэлний шалгалтыг авч, сертификат олгож байна.


Грийнвич Сертификат гэж юу?

Энэ нь мэргэжлийн буюу тусгай зориулалтын англи хэлний чадварыг батлах олон улсын сертификат юм.

2 төрлийн сертификат олгоно. Үүнд:

i ) Сургалтын сертификат: Сонгосон мэргэжлийнхээ англи хэлний сургалтанд сууж, амжилттай дүүргэсэн тохиолдолд олгогдоно.

ii ) Шалгалтын сертификат: Сонгосон мэргэжлийн англи хэлний шалгалтыг амжилттай өгсөн тохиолдолд олгогдоно.


Шинэлэг шийдэл

• Олон улсад бизнесийн орчинд танигдсан сертификат нь:

▶ Мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулна

▶ Суралцаж ур чадвараа дээшлүүлснээр, ажлын байрыг баталгаажуулж, өсөн дэвшинэ

▶ Оюутан, мэргэжилтнүүд ажлын байранд шаардагдах мэргэжлийн англи хэлний мэдлэгтэй болж, үүнийгээ баталгаажуулан олон улсын сертификаттай болох боломжоор хангагдана


Шалгалтын бүтэц

• Жилд 4 удаа буюу 1, 3, 6, 10-р саруудад шалгалт авна. Шалгалтын өдрийг "Шалгалт" цэсээс харна уу.

• Тест 60 минут үргэлжилнэ.

• Тест дараах 5 хэсгээс бүрдэнэ:

▶ Part 1: Сонсох чадвар

▶ Part 4: Унших чадвар

▶ Part 2: Үгийн сан / Нэр томьёо

▶ Part 5: Бичих чадвар

▶ Part 3: Хэлний үүргийн чадвар