--> ', 'auto'); ga('send', 'pageview');

PEARSON PTE GENERAL шалгалт авах албан ёсны төв

PTE General бол англи хэлний түвшинг батлах олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хамгийн түгээмэл сертификат юм. Үүнийг дэлхийн олон орны их дээд сургууль, хувийн болон улсын байгууллага, Английн засгийн газар хүлээн зөвшөөрдөг. Сурагч, оюутан, багш нарын хувьд англи хэлний мэдлэгийг үнэлэх үнэлгээний ач холбогдолтой